Michael Jung (GER) on FISCHERROCANA FST, winners of the 2015 RK3DE - Kentucky Three Day Event, Equestrian Events Kentucky, Equine Dressage, Equine Jumping
Event Dates: April 27-30, 2023

Michael Jung (GER) on FISCHERROCANA FST, winners of the 2015 RK3DE